องค์การบริหารส่วนตำบล

Santi Suk Subdistrict Administrative Organization

www.santisuklocal.go.th

นายบุญศรี กันทาทอง

นายก อบต.สันติสุข

สายตรงนายก

081-8852473

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการตกลงราคา ประกวดราคา สอบราคา ประจำเดือน ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน 198 ครั้ง

รายงานผลการตกลงราคา ประกวดราคา สอบราคา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน 194 ครั้ง

รายงานผลการตกลงราคา ประกวดราคา สอบราคา ประจำเดือน ธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน 151 ครั้ง

รายงานผลการตกลงราคา ประกวดราคา สอบราคา ประจำเดือน มกราคม 2564

เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน 191 ครั้ง

รายงานผลการตกลงราคา ประกวดราคา สอบราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน 171 ครั้ง

รายงานผลการตกลงราคา ประกวดราคา สอบราคา ประจำเดือน มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน 166 ครั้ง

รายงานผลการตกลงราคา ประกวดราคา สอบราคา ประจำเดือน เมษายน 2564

เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน 169 ครั้ง

รายงานผลการตกลงราคา ประกวดราคา สอบราคา ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน 170 ครั้ง

รายงานผลการตกลงราคา ประกวดราคา สอบราคา ประจำเดือน มิถุนาคม 2564

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน 156 ครั้ง

รายงานผลการตกลงราคา ประกวดราคา สอบราคา ประจำเดือน มิถุนายน 2564

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน 181 ครั้ง

รายงานผลการตกลงราคา ประกวดราคา สอบราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน 186 ครั้ง

รายงานผลการตกลงราคา ประกวดราคา สอบราคา ประจำเดือน สิงหาคม 2564

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน 177 ครั้ง

รายงานผลการตกลงราคา ประกวดราคา สอบราคา ประจำเดือน กันยายน 2564

เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน 90 ครั้ง

รายงานผลการตกลงราคา ประกวดราคา สอบราคา ประจำเดือน ตุลาคม 2564

เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน 90 ครั้ง

รายงานผลการตกลงราคา ประกวดราคา สอบราคา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน 90 ครั้ง
© 2022 องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข : santisuklocal.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน