องค์การบริหารส่วนตำบล
www.santisuklocal.go.th

นายวิมล ตาเมืองมูล

นายก อบต.สันติสุข

สายตรงนายก

083-7663087

คำแถงนโยบาย

นายก อบต.สันติสุข

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการตกลงราคา ประกวดราคา สอบราคา ประจำเดือน สิงหาคม 2564

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564
เปิดอ่าน 8 ครั้ง
พิมพ์

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ

รายงานผลการตกลงราคา ประกวดราคา สอบราคา ประจำเดือน สิงหาคม 2564

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน 9 ครั้ง

รายงานผลการตกลงราคา ประกวดราคา สอบราคา ประจำเดือน มิถุนายน 2564

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน 14 ครั้ง

รายงานผลการตกลงราคา ประกวดราคา สอบราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน 10 ครั้ง

รายงานผลการตกลงราคา ประกวดราคา สอบราคา ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน 22 ครั้ง

รายงานผลการตกลงราคา ประกวดราคา สอบราคา ประจำเดือน มิถุนาคม 2564

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน 19 ครั้ง

รายงานผลการตกลงราคา ประกวดราคา สอบราคา ประจำเดือน มกราคม 2564

เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน 36 ครั้ง
© 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข : santisuklocal.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน