องค์การบริหารส่วนตำบล
www.santisuklocal.go.th

นายวิมล ตาเมืองมูล

นายก อบต.สันติสุข

สายตรงนายก

083-7663087

คำแถงนโยบาย

นายก อบต.สันติสุข

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการตกลงราคา ประกวดราคา สอบราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564
เปิดอ่าน 10 ครั้ง
พิมพ์

รายงานผลการตกลงราคา ประกวดราคา สอบราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ

รายงานผลการตกลงราคา ประกวดราคา สอบราคา ประจำเดือน สิงหาคม 2564

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน 9 ครั้ง

รายงานผลการตกลงราคา ประกวดราคา สอบราคา ประจำเดือน มิถุนายน 2564

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน 14 ครั้ง

รายงานผลการตกลงราคา ประกวดราคา สอบราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน 11 ครั้ง

รายงานผลการตกลงราคา ประกวดราคา สอบราคา ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน 22 ครั้ง

รายงานผลการตกลงราคา ประกวดราคา สอบราคา ประจำเดือน มิถุนาคม 2564

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน 19 ครั้ง

รายงานผลการตกลงราคา ประกวดราคา สอบราคา ประจำเดือน มกราคม 2564

เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน 36 ครั้ง
© 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข : santisuklocal.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน