องค์การบริหารส่วนตำบล
www.santisuklocal.go.th

นายวิมล ตาเมืองมูล

นายก อบต.สันติสุข

สายตรงนายก

083-7663087

คำแถงนโยบาย

นายก อบต.สันติสุข

รางวัลที่ได้รับ

ประกาศเจตจำนงค์ ในการต่อต้านการทุจริตและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลัดธรรมภิบาล

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
เปิดอ่าน 69 ครั้ง
พิมพ์

ประกาศเจตจำนงค์ ในการต่อต้านการทุจริตและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลัดธรรมภิบาล ของ อบต.สันติสุข

© 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข : santisuklocal.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน