องค์การบริหารส่วนตำบล

Santi Suk Subdistrict Administrative Organization

www.santisuklocal.go.th

นายบุญศรี กันทาทอง

นายก อบต.สันติสุข

สายตรงนายก

081-8852473

รางวัลที่ได้รับ

ประกาศเจตจำนงค์ ในการต่อต้านการทุจริตและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลัดธรรมภิบาล

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
เปิดอ่าน 250 ครั้ง
พิมพ์

ประกาศเจตจำนงค์ ในการต่อต้านการทุจริตและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลัดธรรมภิบาล ของ อบต.สันติสุข

© 2022 องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข : santisuklocal.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน