องค์การบริหารส่วนตำบล
www.santisuklocal.go.th

นายวิมล ตาเมืองมูล

นายก อบต.สันติสุข

สายตรงนายก

083-7663087

คำแถงนโยบาย

นายก อบต.สันติสุข

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลองค์กรคุณธรรม

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
เปิดอ่าน 16 ครั้ง
พิมพ์
© 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข : santisuklocal.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน