องค์การบริหารส่วนตำบล
www.santisuklocal.go.th

นายวิมล ตาเมืองมูล

นายก อบต.สันติสุข

สายตรงนายก

083-7663087

คำแถงนโยบาย

นายก อบต.สันติสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน 203 ครั้ง

จังหวัดเชียงรายเปิดประชุมแก้ไขไฟป่าหมอกควัน ย้ำควันไม่เกิดหากไม่มีการจุดไฟ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน 82 ครั้ง

ประกาศ อบต.สันติสุข เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน 42 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน 116 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน 75 ครั้ง

ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน 47 ครั้ง

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

เมื่อวันที่ 02 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน 78 ครั้ง

ขอเชิญร่วมประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน

เมื่อวันที่ 05 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน 99 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน 82 ครั้ง

ผลการประเมินความพึงพอใจในการบริการของ อบต.สันติสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน 83 ครั้ง

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินวานของหน่วยงานภาครัฐ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน 60 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ สื่อเสียงวันยาเสพติด พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน 40 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการตามโครงการใช้พลังงานในภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน 32 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 08 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน 33 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน 6 ครั้ง
© 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข : santisuklocal.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน