องค์การบริหารส่วนตำบล
www.santisuklocal.go.th

นายวิมล ตาเมืองมูล

นายก อบต.สันติสุข

สายตรงนายก

083-7663087

คำแถงนโยบาย

นายก อบต.สันติสุข

ใบสมัครเข้าเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

1.ข้อมูลนักเรียน

ที่อยู่ปัจจุบัน

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

2.ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวนักเรียน

บิดา

มารดา

สถานะครอบครัว

ผู้ปกครอง

สถานภาพนักเรียน

© 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข : santisuklocal.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน