องค์การบริหารส่วนตำบล

Santi Suk Subdistrict Administrative Organization

www.santisuklocal.go.th

นายบุญศรี กันทาทอง

นายก อบต.สันติสุข

สายตรงนายก

081-8852473

ผู้ชนะเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน 3 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน 1 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก) จำนวน 2 เครื่อง

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน 2 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) จำนวน 1 เครื่อง

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน 1 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์) จำนวน 1 เครื่อง

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน 4 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์) จำนวน 1

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน 3 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน 0 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน)

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน 0 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน 0 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง)

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน 0 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน)

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน 0 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน 0 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน 0 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน 0 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด หมู่ 2 บ้านป่าหมุ้น

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน 0 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด หมู่ 5 บ้านสันกอตาล

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน 0 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด หมู่ 7 บ้านท่าต้นเกี๋ยง

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน 0 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรุบปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน 112 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านท่าต้นเกี๋ยง หมู่ที่ 7 ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน 109 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 3 ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน 109 ครั้ง
© 2023 องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข : santisuklocal.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น