องค์การบริหารส่วนตำบล

Santi Suk Subdistrict Administrative Organization

www.santisuklocal.go.th

นายบุญศรี กันทาทอง

นายก อบต.สันติสุข

สายตรงนายก

081-8852473

ประกาศราคากลาง

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการเทลานเอนกประสงค์บ้านป่าก่อ หมู่ที่ 9

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน 6 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการเทลานคอนกรีตภายใน อบต.สันติสุข

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน 5 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทาน หมู่ 2 เชื่อม หมู่ 1

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน 5 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเศรษฐกิจ หมู่ 8

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน 3 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ 7

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน 4 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำตำบลสันติสุข

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน 3 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 3

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน 2 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมารื้อถอนอาคารหน้าที่ทำการ อบต.สันติสุข

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน 4 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านเหมืองง่า หมู่ที่ 6

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน 4 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงประปา บ้านโชคชัย หมู่ 8

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน 3 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน 3 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงวางท่อขยายไหล่ทาง หมู่ 4

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน 3 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงวางท่อขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อ หมู่ 4

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน 4 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงวางท่อขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อ หมู่ 7

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน 2 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านท่าต้นเกี๋ยง หมู่ที่ 7 ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวั

เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน 130 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 3 ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชีย

เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน 147 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรุบปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข ตำบลสันติสุข อ

เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน 145 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อ บ้านสันกอเหียง หมู่ที่ 4 ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน 159 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย และเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน 239 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเศรษฐกิจ หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 4 ตำบลสันติสุข อำเภอ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน 257 ครั้ง
© 2023 องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข : santisuklocal.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น