องค์การบริหารส่วนตำบล

Santi Suk Subdistrict Administrative Organization

www.santisuklocal.go.th

นายบุญศรี กันทาทอง

นายก อบต.สันติสุข

สายตรงนายก

081-8852473

ผู้ชนะเสนอราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564
เปิดอ่าน 181 ครั้ง
พิมพ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง

ผู้ชนะเสนอราคา อื่นๆ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรุบปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน 81 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านท่าต้นเกี๋ยง หมู่ที่ 7 ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน 80 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 3 ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน 82 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้เย็น จำนวน 1 ตู้

เมื่อวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน 101 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 6 ตัว

เมื่อวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน 102 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว

เมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน 105 ครั้ง
© 2022 องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข : santisuklocal.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน