องค์การบริหารส่วนตำบล
www.santisuklocal.go.th

นายวิมล ตาเมืองมูล

นายก อบต.สันติสุข

สายตรงนายก

083-7663087

คำแถงนโยบาย

นายก อบต.สันติสุข

ผู้ชนะเสนอราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านเหมืองง่า ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
เปิดอ่าน 28 ครั้ง
พิมพ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านเหมืองง่า ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ผู้ชนะเสนอราคา อื่นๆ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าก่อ หมู่ที่ 9 ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน 0 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเศรษฐกิจ หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 4 ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน 0 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านป่าหมุ้น หมู่ที่ 2 ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน 0 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน 19 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อ บ้านท่าต้นเกี๋ยง หมู่ที่ 7 ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน 19 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 9 บ้านป่าก่อ ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 03 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน 27 ครั้ง
© 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข : santisuklocal.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน