องค์การบริหารส่วนตำบล
www.santisuklocal.go.th

นายวิมล ตาเมืองมูล

นายก อบต.สันติสุข

สายตรงนายก

083-7663087

คำแถงนโยบาย

นายก อบต.สันติสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ สื่อเสียงวันยาเสพติด พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564
เปิดอ่าน 40 ครั้ง
พิมพ์

ประชาสัมพันธ์ สื่อเสียงวันยาเสพติด พ.ศ. 2564 7 ภาษา

====>คลิกที่นี่<====

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน 6 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ สื่อเสียงวันยาเสพติด พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน 41 ครั้ง

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินวานของหน่วยงานภาครัฐ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน 60 ครั้ง

ผลการประเมินความพึงพอใจในการบริการของ อบต.สันติสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน 84 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน 82 ครั้ง

ขอเชิญร่วมประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน

เมื่อวันที่ 05 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน 99 ครั้ง
© 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข : santisuklocal.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน