องค์การบริหารส่วนตำบล
www.santisuklocal.go.th

นายวิมล ตาเมืองมูล

นายก อบต.สันติสุข

สายตรงนายก

083-7663087

คำแถงนโยบาย

นายก อบต.สันติสุข

ร้องเรียนเรื่องทุจริต

เรื่องร้องเรียนเรื่องทุจริต รายละเอียด วันที่ สถานะ
  ทดสอบ รายละเอียด 05 เม.ย. 2564 รอตรวจสอบ
  ทดสอบ1 รายละเอียด 05 เม.ย. 2564 รอตรวจสอบ
© 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข : santisuklocal.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน