องค์การบริหารส่วนตำบล

Santi Suk Subdistrict Administrative Organization

www.santisuklocal.go.th

นายบุญศรี กันทาทอง

นายก อบต.สันติสุข

สายตรงนายก

081-8852473

ภาพกิจกรรม

อบรมโครงการสร้างเครือข่ายสมาชิกระดับตำบล ในการมีส่วนร่วมต้านทุจริตระดับพื้นที่อำเภอพาน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565
เปิดอ่าน 48 ครั้ง
พิมพ์

นายบุญยืน นันทภ้ค ประธานสภา อบต.สันติสุข ได้มอบหมายให้ 1.น.ส.พัชรี งามเมือง รองประธานสภา อบต.สันติสุข 2.น.ส.ลำพึง ผัดแปง ส.อบต.หมู่ที่ 2 3.น.ส.รัตนา จันทร์หล้า ส.อบต.หมู่ที่ 3 4.น.ส.ณฐมน คำดาวแสน ส.อบต.หมู่ที่ 4 และ 5.นายสมนึก เตชวัน ส.อบต.หมู่ที่ 9 เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเครือข่ายสมาชิกระดับตำบล ในการมีส่วนร่วมต้านทุจริตระดับพื้นที่อำเภอพาน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ วัดศรีเมืองมูล ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมสร้างเครือข่ายสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการทุจริต และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

© 2023 องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข : santisuklocal.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น