องค์การบริหารส่วนตำบล

Santi Suk Subdistrict Administrative Organization

www.santisuklocal.go.th

นายบุญศรี กันทาทอง

นายก อบต.สันติสุข

สายตรงนายก

081-8852473

ภาพกิจกรรม

ประชุมโครงกา่รประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
เปิดอ่าน 131 ครั้ง
พิมพ์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายก อบต.สันติสุข ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ณ ห้องประชุม อบต.สันติสุข เกี่ยวกับ โครงกา่รประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) โดยมีการวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการาในปี 2564 และชี้แจง พร้อมมอบหมายงานในการประเมินปี 2565 และได้ดำเนินการแจ้งนโยบาย การบริหารงาน การปฏิบัติงาน ด้วยคุณธรรม โปร่งใส สุจริต พร้อมทั้งได้ประกาศนโยบายไม่ัรบของขวัญ ประจำปี 2565

© 2023 องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข : santisuklocal.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น