องค์การบริหารส่วนตำบล

Santi Suk Subdistrict Administrative Organization

www.santisuklocal.go.th

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.สันติสุข และ นายก อบต.สันติสุข

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
เปิดอ่าน 7 ครั้ง
พิมพ์

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข ร่วมกับโรงเรียนบ้านเหมืองง่า เดินรณรงค์เชิญประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.สันติสุข และ นายก อบต.สันติสุข ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 08.00 น. - 17.00 น. โดยบุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข ได้เดินรณรงค์ตั้งแต่ บ้านเหมืองง่า หมู่ที่ 6 และ บ้านโชคชัย หมู่ที่ 8 และ องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข ร่วมกับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เดินรณรงค์เชิญประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.สันติสุข และ นายก อบต.สันติสุข ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 08.00 น. - 17.00 น. โดยบุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข ได้เดินรณรงค์ ณ บ้านสันกอตาล หมู่ที่ 5

ภาพกิจกรรม อื่นๆ

© 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข : santisuklocal.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 3 คน