องค์การบริหารส่วนตำบล
www.santisuklocal.go.th

นายวิมล ตาเมืองมูล

นายก อบต.สันติสุข

สายตรงนายก

083-7663087

คำแถงนโยบาย

นายก อบต.สันติสุข

ภาพกิจกรรม

อบต.สันติสุข ดำเนินกิจกรรม Kick off รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ประจำปี พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564
เปิดอ่าน 59 ครั้ง
พิมพ์

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 อบต.สันติสุข ดำเนินกิจกรรม Kick off รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ประจำปี พ.ศ.2564

ภาพกิจกรรม อื่นๆ

© 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข : santisuklocal.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน