องค์การบริหารส่วนตำบล
www.santisuklocal.go.th

นายวิมล ตาเมืองมูล

นายก อบต.สันติสุข

สายตรงนายก

083-7663087

คำแถงนโยบาย

นายก อบต.สันติสุข

ภาพกิจกรรม

การพ่นยาฆ่าเชื้อตามมาตรการป้องกันและแก้ไขการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด-19 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุขและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564
เปิดอ่าน 45 ครั้ง
พิมพ์

วันที่ 22 มิ.ย. 2564 อบต.สันติสุข ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อตามมาตรการป้องกันและแก้ไขการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด-19 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุขและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

ภาพกิจกรรม อื่นๆ

© 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข : santisuklocal.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน