องค์การบริหารส่วนตำบล
www.santisuklocal.go.th

นายวิมล ตาเมืองมูล

นายก อบต.สันติสุข

สายตรงนายก

083-7663087

คำแถงนโยบาย

นายก อบต.สันติสุข

ติดต่อสอบถาม

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

หมู่ 6 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย 57120

โทรศัพท์ 053722238 โทรสาร 053721165

อีเมล tambonsantisuk@gmail.com

facebook อบต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย

ติดต่อสอบถาม
© 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข : santisuklocal.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน